مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

اشتغال

استارت آپ­ها پدیده‌های جوانی برای اتصال استعدادهای جوان به نیازهای بازار و جامعه بوده و کلیدی برای ایجاد فضای مولد، پر امید و با شوق در اکوسیستم اقتصادی کشور هستند. استارت آپ­ها نه‌تنها تهدیدی برای مشاغل سنتی نیستند، بلکه فرصت مناسبی برای انتقال کسب‌وکارهای سنتی به کسب‌وکارهای جدید و بهبود شرایط آن‌ها می‌باشند. درواقع ورود تکنولوژی، فناوری‌های جدید و ایده‌های نوین در کسب‌وکارهای سنتی باعث افزایش بهره‌وری و ایجاد مشاغل جدید و درنهایت افزایش رفاه و آسایش جامعه و بهبود شرایط اقتصادی می‌شود.
ارسال درخواست همکاری