مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

سلامت

سلامت به‌عنوان یک نیاز حقیقی در شهروندان حتی در دنیای مجازی نیز جزء اصلی‌ترین ضروریات درخور توجه می‌باشد. در حال حاضر چالش‌های مختلفی در بخش­های سلامت، بهداشت و درمان وجود دارد مانند حفظ پرونده پزشکی بیمار، حفظ سیستم اطلاعات بیمارستانی، پیشگیری از خطاهای داروئی، ارتقاء سواد سلامت جامعه و آموزش پزشکی، خود مراقبتی و توانمندسازی بیماران، توسعه سلامت از راه دور و پیگیری وضعیت سلامت بیمار و غیره. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند نقش مهمی در بهبود سلامت مردم و بالا بردن کیفیت زندگی آنان داشته باشد.
ارسال درخواست همکاری