مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

مدیریت بحران

<p>در دنیا بلایای متعددی از سیل و زلزله گرفته تا توفان و سونامی و آتشفشان وجود دارد. ممکن است استارتاپ&zwnj;های تخصصی خاصی در هریک از این بلایا یا در هر نوع شرایط اضطراری برای ارائه خدمات ایده&zwnj;های خود را دنبال می&zwnj;کنند. البته در کشور ما، تنها سیل و زلزله است که خطر جدی محسوب شده و هر&zwnj;از&zwnj;چندگاهی حادثه&zwnj;آفرینی می&zwnj;کنند؛ بنابراین شرایط خاصی که این بلایا می&zwnj;توانند ایجاد کنند، باید مورد توجه کسانی قرار گیرد که در&zwnj;این&zwnj;باره می&zwnj;خواهند اقدام به ایده&zwnj;پردازی و نوآوری کنند.درباره مواجهه با این بلایا، سه مرحله مختلف را باید در نظر داشت: 1. پیش از وقوع حادثه 2. بعد از وقوع حادثه 3. بازسازی. نیازهای مربوط به هر مرحله نیز به گروه&zwnj;های مختلف تقسیم می&zwnj;شوند که هر گروه از نیازهای مختلفی برخوردار است. هریک از این موارد می&zwnj;تواند مورد کار یک گروه استارتاپی باشد.</p>
ارسال درخواست همکاری