مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران،شرکت ملی پست و کمیته ملی موزه های ایران امضاء شد

تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران،شرکت ملی پست و کمیته ملی موزه های ایران امضاء شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ بعد از ظهر امروز تفاهم نامه همکاری با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، حسین نعمتی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران و سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران  در محل موزه ارتباطات امضا و مبادله شد.
این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف و فراهم سازی زیرساخت مناسب برای ایجاد و توسعه فضای کسب و کار و به کار گیری فناوری های نوین و انتقال دانش فنی و گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه تخصصی فناوری اطلاعات منعقد گردید.
 کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار، حمایت از کارآفرینان حوزه فرهنگی و استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه میراث فرهنگی و موزه داری از اهداف مهم این تفاهم نامه است.

در انتهای مراسم، حاضرین از  از مدرسه فناوری و ایستگاه های آموزش کودکان و نوجوانان که برای بهره برداری از فناوری های نوین در حوزه میراث فرهنگی و موزه ها در محل موزه ارتباطات راه اندازی شد، بازدید کردند

ارسال درخواست همکاری