مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان

باسلام 18 سال تدریس و خدمت در مناطق محروم و روستایی و مرزی

مشارکت در پروژه‌ها

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری