مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان
محمد حبیبی
اداره کل بنادر دریانوردی استان خوزستان

تولید فیلمهای صنعتی بندری / پتروشیمی

مشارکت در پروژه‌ها

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری