مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان

آموزش به کودکان درحوزه کارآفرینی و تفکر خلاق با کمک ابزارکهای مختلف کاربردی و برنامه نویسی

مشارکت در پروژه‌ها

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری