مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان

آموزش زبان برنامه نویسی اسکرچ

مشارکت در پروژه‌ها

صنایع دستی
صنایع دستی
ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها |
پیشرفت پروژه
90 ٪
کمپ تابستانی برنامه نویسی دانش آموزی
کمپ تابستانی برنامه نویسی دانش آموزی
ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها |
پیشرفت پروژه
70 ٪
طرح توسعه نگرش کارآفرینی  در حوزه فناوری اطلاعات ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه  مدارس دولتی  کشور - رویداد  1
طرح توسعه نگرش کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه مدارس دولتی کشور - رویداد 1
پذیرایی و تشریفات | طراحی جایزه | برگزاری رویداد | تولید محتوای متنی |
پیشرفت پروژه
100 ٪
طرح توسعه نگرش کارآفرینی  در حوزه فناوری اطلاعات ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه  مدارس دولتی  کشور - رویداد 9
طرح توسعه نگرش کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه مدارس دولتی کشور - رویداد 9
پذیرایی و تشریفات | تولید محتوای تصویری | برگزاری رویداد |
پیشرفت پروژه
90 ٪
طرح توانمندسازی جوامع محلی-پایلوت چابهار
طرح توانمندسازی جوامع محلی-پایلوت چابهار
ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها | منتورینگ |
پیشرفت پروژه
60 ٪
طرح توانمندسازی جوامع محلی-پایلوت چابهار
طرح توانمندسازی جوامع محلی-پایلوت چابهار
ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها | منتورینگ |
پیشرفت پروژه
60 ٪
رویداد کارآفرینی دانش آموزی بر بستر IT
رویداد کارآفرینی دانش آموزی بر بستر IT
ارائه خدمات مشاوره ای به استارت آپ ها / همکاران | تولید محتوای تصویری | طراحی جایزه | پذیرایی و تشریفات | منتورینگ |
پیشرفت پروژه
0 ٪
کمپ زمستانی برنامه نویسی دانش آموزانی
کمپ زمستانی برنامه نویسی دانش آموزانی
ارائه خدمات مشاوره ای به استارت آپ ها / همکاران | تولید محتوای تصویری | طراحی جایزه | پذیرایی و تشریفات | منتورینگ |
پیشرفت پروژه
100 ٪
چارق
چارق
ارائه خدمات مشاوره ای به استارت آپ ها / همکاران | طراحی جایزه | منتورینگ |
پیشرفت پروژه
0 ٪

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری