مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان
مژده اشرافی بفروئی
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی علاقه‌مند به حوزه‌های آینده‌نگاری- سیاستگذاری- فناوری‌- فین‌تک و پرداخت الکترونیک

مشارکت در پروژه‌ها

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری