مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان

در مجموعه ما تمامی ثبت نام های اینترنتی و هم چنین تمامی خدمات دولت هوشمند انجام می شود

مشارکت در پروژه‌ها

رویداد کارآفرینی دانش آموزی بر بستر IT
رویداد کارآفرینی دانش آموزی بر بستر IT
ارائه خدمات مشاوره ای به استارت آپ ها / همکاران | تولید محتوای تصویری | طراحی جایزه | پذیرایی و تشریفات | منتورینگ |
پیشرفت پروژه
0 ٪

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری