مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان
پرنیا باغستانی
تیارا

از سال 83 فعالیت خود را آغاز کردم.

مشارکت در پروژه‌ها

رویداد کار افرینی
رویداد کار افرینی
پذیرایی و تشریفات |
پیشرفت پروژه
100 ٪
صنایع دستی
صنایع دستی
ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها |
پیشرفت پروژه
90 ٪
کمپ تابستانی برنامه نویسی دانش آموزی
کمپ تابستانی برنامه نویسی دانش آموزی
ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها |
پیشرفت پروژه
70 ٪
رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات در مدرسه گلبنگیان
رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات در مدرسه گلبنگیان
تولید محتوای تصویری | تولید محتوای متنی | منتورینگ | پذیرایی و تشریفات |
پیشرفت پروژه
100 ٪

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری