مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان
ندا کریم
دانشگه تهرن

مشاوره در حوزه سرطان پستان

مشارکت در پروژه‌ها

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری