مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

مشارکت در پروژه‌ها

چارق
چارق
ارائه خدمات مشاوره ای به استارت آپ ها / همکاران | طراحی جایزه | منتورینگ |
پیشرفت پروژه
0 ٪

تجربیات کاری گذشته

شتابدهنده کاما
مدیر عامل كرج | البرز
1399/12/30 تا 1398/04/04
ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری