مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

دوره آموزش برنامه نویسی آنلاین در دوران شیوع بیماری کرونا
دوره آموزش برنامه نویسی آنلاین در دوران شیوع بیماری کرونا
ملی, ملی | تا
0 ٪


در دوران شیوع بیماری کروتا کودکان ناچارند در خانه بمانند و زمان زیادی رو به بیکاری بگذرانند می توانید در این دوران با ثبت نام کودک خود در سک دوره کوتاه آموزش برنامه نویس کودکان یک تخصص جدید را به کودکان بیاموزید. کودکان با یادگیری سه بازی در این 4 جلسه با تعداد حداقل 15 دستور کلیدی برنامه نویسی آشنا میشوند و همینطور می توانند به ساخت بازی بپردازند. 

آموزش برنامه نویسی به کودکان مهارت تفکر خلاق و حل مسئله را آموزش می دهد. بنابراین با ایجاد یک فضای آموزشی مناسب دوران تهدید رو می توانید به فرصت تبدیل کنید.

نیازمندی های پروژه
 تولید محتوای صوتی

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری