مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد سوم
آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد سوم
سيستان و بلوچستان, چابهار | تا
100 ٪

شناسایی سطح مطالعاتی کودکان استان سیستان و بلوچستان، بخصوص منطقه چابهار 

نیازمندی های پروژه
 منتورینگ

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط
ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری