مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

ارائه بستر خدمات پزشکی از راه دور به پزشکان
ارائه بستر خدمات پزشکی از راه دور به پزشکان
ملی, ملی | تا
100 ٪

با توجه به شیوع بیماری کرونا و توصیه های اکید مبنی بر ماندن در منزل، بقراط بستر خدمات پزشکی از راه دور را برای پزشکان فراهم کرده تا دیگر نیازی به مراجعه به مطب ها در این شرایط نداشته باشیم. این بستر برای پزشکان تا 15 فروردین 100% رایگان ارائه می شود و صرفا هزینه ویزیت پزشک پرداخت می گردد. https://boghrat.com

نیازمندی های پروژه
 ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری