مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

توانمند سازی جوامع محلی در صنعت گردشگری
توانمند سازی جوامع محلی در صنعت گردشگری
ملی, ملی | تا
20 ٪

در این طرح، به جوامع روستایی و محلی کمک خواهد شد تا بااستفاده از ظرفیت صنعت گردشگری ثروت آفرینی کند. در این طرح تعدادی از جوامع محلی هدف انتخاب شده و پس از آن افرادی که از ظرفیت صنعت گردشگری برای کارآفرینی بهره می برند شناسایی می شوند. سپس ظرفیت های اقامتی و تورهای محلی این افراد درسایت ثبت شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.

نیازمندی های پروژه
 تولید محتوای تصویری

تولید محتوای تصویری از اقامتگاهها

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری