مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

دستبند و مانیتورینگ هوشمند بیماریهای واگیردار(کرونا)
دستبند و مانیتورینگ هوشمند بیماریهای واگیردار(کرونا)
ملی, ملی | تا
100 ٪

کشور ما با اپیدمی کرونا مواجه است، کرونا ویروس به سرعت منتشر می گردد، با توجه این مورد توصیه سازمان بهداشت جهانی در این است که تا حد ممکن از رفت و آمد های غیر ضروری و اجتماعات پرهیز شود و بهداشت فردی مورد توجه قرار گیرد.راه حل قرنطینه خانگی توسط سازمانهای بهداشتی توصیه شده است. در این قرنطینه ها تا حدود بسیار زیاد تماس فرد با محیط اطراف قطع می گردد. نگرانی اطرافیان و همچنین نیاز به ارتباط و اعلام نیازهای اولیه به دنیا برای فرد قرنطینه شده لازم است.

نیازمندی های پروژه
 ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها

-

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری