مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات در مدرسه گلبنگیان
رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات در مدرسه گلبنگیان
تهران, تهران | تا
100 ٪

یادگیری کارآفرینی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات مبتنی بر متد بازی گامبیت (ارتباط سه جانبه والدین، کودکان و مربیان)

نیازمندی های پروژه
 تولید محتوای تصویری

عکساس حرفه ایی

 تولید محتوای متنی

کارشناس که از کل رویداد گزارشی به ما بدهد

 منتورینگ

منتورهایی قوی برای برگزاری رویداد

 پذیرایی و تشریفات

پذیرایی از افراد شرکت کننده و منتورها

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط
ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری