مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور
رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور
تهران, تهران | تا
100 ٪

یادگیری کارآفرینی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات مبتنی بر متد بازی گامبیت (ارتباط سه جانبه والدین، کودکان و مربیان)

نیازمندی های پروژه
 تولید محتوای تصویری

یک عکاس حرفه ایی

 منتورینگ

منتورهایی که اشناییت با موضوع رویداد دارند

 پذیرایی و تشریفات

به 4نفر نیازداریم که از شرکتکنندگان و منتور ها و همراهان پذیرایی کنند

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط
ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری