مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

رویداد کارآفرینی دانش آموزی بر بستر IT
رویداد کارآفرینی دانش آموزی بر بستر IT
تهران, تهران | تا
0 ٪

ادامه پروژه ملی توسعه نگرش کارآفرینی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دولتی با رویکرد کسب و کارهای حوزه IT

نیازمندی های پروژه
 ارائه خدمات مشاوره ای به استارت آپ ها / همکاران

-

 تولید محتوای تصویری

-

 طراحی جایزه

-

 پذیرایی و تشریفات

-

 منتورینگ

-

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری