مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

رویداد کار افرینی
رویداد کار افرینی
تهران, تهران | تا
100 ٪

این رویداد در شهریور 98 برگزار شده

نیازمندی های پروژه
 پذیرایی و تشریفات

2 نفر

شاخص‌های عملکردی پروژه
+1
test
همکاران ما در انجام پروژه
پرنیا باغستانی

پرنیا باغستانی

پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری