مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

سامانه کنترل و پایش کرونا به صورت ملی
سامانه کنترل و پایش کرونا به صورت ملی
ملی, ملی | تا
100 ٪

سامانه ملی پایش و کنترل بیماری کرونا که مبتنی بر موبایل برای شهروندان بوده و دارای سیستم کنترل مرکزی و شبکه ای برای مسئولین ذیربط می باشد. دارای ویژگی های زیر است: 1-مشخص شدن نقاط آلوده و درصد آلودگی آنها توسط دولت و مردم 2-مشخص شدن بانک اطلاعاتی افراد آلوده 3-مشخص شدن درصد آلودگی نقاط 4-مشخص شدن وضعیت قرنطینه یا آزاد بودن تردد نقاط 5-ارتباط با مراکز بهداشتی و درمانی 6-مشاهده نکات بهداشتی برای مردم همراه با رسانه برای اثرگذاری 7-مشاهده نقاط عرضه محصولات بهداشتی 8-مشاهده آمار و پایش اطلاعات برای مسئولین

نیازمندی های پروژه
 برگزاری رویداد

برای معرفی سامانه به صورت عمومی

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری