مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

طرح توانمندسازی جوامع محلی-پایلوت فیروزکوه
طرح توانمندسازی جوامع محلی-پایلوت فیروزکوه
تهران, فیروزکوه | تا
100 ٪

مطابق مطالعات انجام شده، جهت افزایش تولید ناخالص ملی، یکی از بهترین راه ها، تمرکز بر توانمند سازی زنان در جوامع محلی است. از این جهت فناوری اطلاعات و ارتباطات  به عنوان یک ابزار توانمند می تواند در این زمینه فعال باشد. در نظر است این طرح در سازمان فناوری اطلاعات برای استان های مختلف انجام شود. اولین استان به صورت پایلوت استان تهران انتخاب گردید. 

طرح توانمند سازی زنان روستایی استان تهران، در دو پایلوت روستای اسکمان از توابع شهرستان شهریار و روستاهای شهرستان فیروزکوه برگزار شد. کارگاه آموزشی در روستای اسکمان در تاریخ 19 دی ماه و 27 دی ماه در دو مرحله به اجرا در‌آمد و کارگاه آموزشی روستاهای توابع شهرستان فیروزکوه در تاریخ 25 بهمن ماه برگزار شد. روندآموزش در هر دو پایلوت به شکل آموزش حضوری و توسط متخصصین ict برگزار شد. پس از بررسی حضوری در قالب برگزاری کارگاه های اموزشی و شناسایی توانمندی زنان روستا‌های فوق، روستاهای شهرستان فیروزکوه به علت برخورداری از تنوع مهارت ها و ظرفیت ها در سه حوزه‌ی گردشگری، صنایع دستی و تولید محصولات فرآوری شده کشاورزی و دامی به عنوان پایلوت اجرایی طرح انتخاب شد.

 


نیازمندی های پروژه
 ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری