مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

لایوبوک
لایوبوک
ملی, ملی | تا
100 ٪

لایو بوک سامانه‌ی ارائه، دسته بندی و شخصی سازی محتوای کمک آموزشی است که بر اساس تکنولوژی واقعیت افزوده و بر زیرساخت هایی از الگوریتم های هوشمند بنا شده است. لایو بوک محتوای مجازی را با کتاب های فیزیکی ترکیب کرده است به نحوی که دوربین خود را بر هر صفحه از کتاب های درس رسمی سیستم آموزشی ایران بگیرید، صفحه شناسایی شده و انبوهی از محتوای خُرد کمک آموزشی متنوع، مبتنی بر درس‌نامه‌های کارشناسی شده و بر اساس نیاز کاربر در دسترس قرار می گیرد.

این اپلیکیشن  در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات ایران، محتوای رایگان درسی و فرادرسی را در اختیار روستاییان قرار خواهد داد.

این همکاری در راستای افتتاحیه مدرسه هوشمند دانا بوده است.

نیازمندی های پروژه
شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری