مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

مدیریت دانش ملی سلامت با تمرکز COVID-19
مدیریت دانش ملی سلامت با تمرکز COVID-19
ملی, ملی | تا
0 ٪

بیماریهای اپیدمی (همچون کرونا) یکی از مهمترین چالشهای دنیای جدید است که هیچ کشوری از آن مصونیت نخواهد داشت. این بحران که به طور مکرر کشورها، اقتصاد و منابع آنها را درگیرخواهد کرد، نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم برای پیشگیری، کنترل سریع گسترش، بهره وری فرآیندها و اثربخشی سریع تصمیم هاست. برای رسیدن به این توانمندی، یکی از زیرساخت‌های اساسی برای مبارزه با شیوع این بیماریها و در حال حاضر ویروس کرونا مدیریت دانش ملی پروژه مبارزه با کرونا است. این پروژه مدیریت دانش مبتنی بر شبکه اجتماعی است.

نیازمندی های پروژه
 تولید محتوای تصویری

تولید بنر و اینفوگرافی های اطلاعاتی

 تولید محتوای متنی

مستند سازی، راهنما و دستورالعمل

 برگزاری کمپین / لندینگ

ترغیب و تشویق کادر درمان به اشتراک دانش و مشارکت

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری