مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

کمپ برنامه نویسی دانش آموزی
کمپ برنامه نویسی دانش آموزی
تيران, تهران | تا
100 ٪

آموزش یکی از پایه‌های کلیدی برای توسعه و بهبود اقتصادی-اجتماعی و رفاه بشر است. فناوری اطلاعات و ارتباطات از مسیرهای مختلف می‌تواند به بهره‌وری و اثربخشی دستگاه‌های آموزشی و افزایش عدالت آموزشی از طریق افزایش دسترسی به منابع آموزشی برای گروه‌های دور از مرکز و یا کم برخوردار کمک نماید. از سوی دیگر نیاز جامعه اطلاعاتی امروز، توسعه مهارت‌های دیجیتالی برای کسب موقعیت شغلی و حرفه‌ای مناسب و پاسخگویی به بازار در شرایط توسعه مداوم فناوری‌های نوظهور است.

درنتیجه لزوم توانمندسازی نسل جدید برای پاسخگویی به نیازمندی‌های آینده بازار کار، توسط دستگاه‌های آموزش عمومی امری انکارناپذیر است. به سبب اهمیت مباحث مربوط به آموزش ICT و فناوری‌های نوین، در سازمان فناوری اطلاعات بر آن شدیم تا با برگزاری سلسله رویدادهای کارآفرینی و و برنامه نویسی دانش­آموزی، از نظر‌گاه تأثیرگذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری، اثربخشی و گستردگی دستگاه‌های آموزشی از یک‌سو و از نظر‌گاه آموزش ICT و فناوری‌های نوظهور برای افزایش آمادگی جامعه و توسعه منابع انسانی برای پاسخگویی به نیازمندی‌های بازار کار امروز و آینده از سوی دیگر، آموزش ICT برای دانش آموزان را موردتوجه قرار دهیم. بنا بر وجود شرایط و نیازمندی‌های مختلف در جامعه، این رویدادها برای گروه‌های مختلف دانش‌آموزان به‌عنوان نیروی کار آینده برگزار خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات با همکاری وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مشارکت  شرکتهای با سابقه حوزه آموزش فناوری اطلاعات، مشاورین متخصص کسب و کار و کارآفرینی و مهارتهای زندگی  در حال اجرایی سازی این پروژه هستند.

این پروژه شامل ارائه خدمات آموزش‌های مهارت محور تخصصی حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد کارآفرینی و برنامه نویسی دانش‌آموزی است که در مدارس استان تهران و مناطق کم برخوردار کشور برگزار می‌گردد. 

نیازمندی های پروژه
شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط
ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری