مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

کمپ زمستانی برنامه نویسی دانش آموزانی
کمپ زمستانی برنامه نویسی دانش آموزانی
تهران, تهران | تا
100 ٪

فاز دوم توسعه نگرش کاافرینی ، برگزاری مدارس فصلی تخصصی برنامه نویسی

نیازمندی های پروژه
 ارائه خدمات مشاوره ای به استارت آپ ها / همکاران

-

 تولید محتوای تصویری

عکس و فیلم

 طراحی جایزه

-

 پذیرایی و تشریفات

-

 منتورینگ

کسب و کار - بازاریابی

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
فائزه حسینی

فائزه حسینی

پروژه‌های مرتبط
ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری