مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

کنار همیم
کنار همیم
ملی, ملی | تا
100 ٪

با شیوع ویروس کرونای جدید و اتخاذ اقدامات پیش­گیرانه اجتماعی متناسب با آن، نظیر تعطیلی دانشگاه­ها و مدارس و تعطیلی یا کم شدن فعالیت بسیاری از کسب­وکارها، نظیر آژانس­های مسافرتی، هتل­ها و رستوران­ها، همچنین کاهش تقاضای مشاغلی نظیر رانندگی و خدمات منزل، نظیر نظافت و بچه­داری، تخمین زده می­شود که صدها هزار نفر شغل یا درآمد خود را از دست داده­اند یا با کاهش قابل توجه در درآمد مواجه شده­اند. 

این طرح با هدف ارائه «وام­های خرد» فوری به اقشاری که در اثر شرایط اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا، درآمد خود را از دست داده­اند یا با کاهش درآمد جدی مواجه شده­اند، از محل استقراض از عامه ی مردم، اصناف و شرکت­هایی که توان کمک دارند، طراحی شده استنیازمندی های پروژه
شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری