مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

کودکان ثروت ساز
کودکان ثروت ساز
ملی, ملی | تا
0 ٪

آموزش هوش مالی و تقویت ذهنیت کارآفرینی کودکان 5تا12 بهمراه ارایه بسته آموزشی MTBW در قالب حمایت نهادهای حمایتی علی الخصوص برای شهرها و شهرستانهای محروم که بتوانند از همین سنین کودکی از محرومیت شهر یا استان بعنوان فرصت استفاده کرده و در آینده کارآفرین شهر یا شهرستان خود باشند و شاید همین کودکان امروز و مدیران فردا بتوانند شهر یا شهرستان خود را از محرومیت خارج ساخته و در عین حالیکه به شهر یا شهرستان خود خدمت می کنند به کشور عزیزمان ایران هم در قالب تولید و کارآفرینی خدمت کنند .

نیازمندی های پروژه
 طراحی جایزه

جایزه پایان دوره

 تولید محتوای تصویری

تیزر تبلیغاتی

 برگزاری کمپین / لندینگ

کمپین تبلیغاتی

 برگزاری رویداد

برگزاری جشنواره پایان دوره

 پذیرایی و تشریفات

پذیرایی و تشریفات جشنواره کارآفرینی

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری