مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد اول
آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد اول
تهران, تهران | تا
0 ٪

یادگیری کارآفرینی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات مبتنی بر متد بازی گامبیت (ارتباط سه جانبه والدین، کودکان و مربیان)

نیازمندی های پروژه
 منتورینگ

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط
ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری